Over Fris

Welkom bij Stichting Fris!

Stichting FRIS staat voor kansen creëren en benutten op het gebied van Nieuwe Media voor regionaal bedrijfsleven, studenten, kennisinstellingen, intermediaire organisaties, overheden, bestaande netwerken, structuren en overlegorganen.

Door het structureel verbinden van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid én het beschikbaar stellen van (financiële) middelen wordt de bestaande infrastructuur van FRIS versterkt, geprofessionaliseerd en verder uitgebouwd. Deze infrastructuur vormt een bewezen en steeds meer erkende voedingsbodem en aanjager van kennisontwikkeling, kennistoepassing en kennisexploitatie op het gebied van nieuwe media, resulterend in meetbare nieuwe kennis, zichtbare nieuwe activiteiten, toenemende bedrijvigheid, behoud getalenteerde  jongeren en spin-offs

Bestuur

Fris bestaat al weer geruime tijd en wordt met veel passie bestuurd door vrijwilligers uit de nieuw media sector en vertegenwoordigers van oa Kvk en diverse onderwijsinstellingen zoals ROC, SAXION en UT. Vanaf oktober 2015 wordt de dagelijkse bureaufunctie vervuld door bedrijven en instellingen die onderdeel uitmaken van de FRIS Community.

Het bestuur van de Stichting Fris bestaat uit:

Marc Woesthuis – voorzitter
TriMM
marc.woesthuis@trimm.nl

Prof. Dr. Ir. Fred van Houten
Universiteit Twente
f.j.a.m.vanhouten@utwente.nl

Paul Jansman
KvK
paul.jansman@syntens.nl

Annet van Mazijk
ROC van Twente
avanmazijk@rocvantwente.nl

Bas Olde Hampsink – penningmeester
Saxion
b.g.m.oldehampsink@saxion.nl

Ton Nieuwenhuis
Vanille
ton@ikwilvanille.nl