Na een succesvol project in 2011 stimuleert de Provincie Overijssel ook in 2012 ondernemers uit de maakindustrie, bouw en High Tech sector om samen met een creatief professional succesvolle producten of concepten te ontwikkelen. Hoe? Door ze aan elkaar te koppelen! Door de frisse blik, kunde en creativiteit van een ontwerper is het mogelijk een sterk concept neer te zetten, efficiënter te produceren en met nieuwe verpakkingsconcepten de markt te veroveren. Voor het inschakelen van de creatieve professional kunnen ondernemers gebruik maken van een voucher met een waarde van € 6000,-. Het afgelopen jaar werden twintig kansrijke innovatie ideeën tot uitvoering gebracht. Deze worden getoond op 13 februari in Hardenberg.


Ook in 2012 maakt provincie het mogelijk te matchen met creatief professionals. Overijsselse ondernemers kunnen dit jaar ook zo’n creatieve impuls krijgen. De Provincie Overijssel maakt dat mogelijk met het tweede project ‘Met creativiteit meer economie’. Syntens Innovatiecentrum voert het project uit en gezamenlijk organiseren zij op 13 febrauri (van 15.45 tot 18.00 uur) een bijeenkomst bij Stichting Hibertad, Molensteen 5 in Hardenberg.

Meer rendement.

Het in november 2011 geopende Hibertad is een energieneutraal gebouw met meerdere innovatieve ontwerpen en concepten. Sprekers zijn onder andere Theo Rietkerk, de gedeputeerde Economie, Energie & Innovatie en hoogleraar Productrealisatie, Prof.dr.ir. Wim Poelman. Ook worden de resultaten van het project in 2011 getoond. Twintig ondernemers uit Overijssel ontdekten vorig jaar de waarde van creatieve kennis. Creativiteit levert Overijsselse MKB echt meer rendement!

Aanmelden voor de kosteloze bijeenkomst kan bij lilian.veldhuis@syntens.nl of via 088-444 0 157. Meer informatie: www.syntens.nl/creatieveimpuls.

Categorie: Uitgelicht | geen reactie

Geachte genodigde,

Hannah Bonjer (Amsterdam), Christian Nyampeta (London) en Beatrice Puijk (Zwolle) zijn genomineerd voor de Overijsselse Erfgoed Design Award, OE-DA!. Op woensdag 23 november a.s. maken wij namens de Provincie Overijssel de winnaar bekend. Wij zijn verheugd dat gedeputeerde H. Maij zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs uit zal reiken.Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u bij deze bekendmaking aanwezig bent.

De drie jonge kunstenaars/ontwerpers hebben Overijssels erfgoed gebruikt als inspiratie voor hedendaags design. In bijgaande flyer leest en ziet u meer over hun vertaling van erfgoed naar eigenzinnige en verleidelijke hedendaagse gebruiksvoorwerpen.

U kunt zich aanmelden tot maandag 21 november a.s. door een e-mail te sturen naar kco@kco.nl onder vermelding van OE-DA!.

Locatie: museum TwentseWelle, Het Rozendaal 1, Enschede

Datum en tijd: 23 november 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)

Op vertoon van deze uitnodigingsmail kunt u gratis naar binnen.

De drie genomineerden exposeren tot 23 november bij TwentseWelle. Meer informatie over OE-DA! vindt u op oe-da.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nadia Oumnad, 06 4323 5669 of mailen naar kco@kco.nl.

Wij zien er naar uit u te ontmoeten op 23 november a.s.

Met vriendelijke groet mede namens de Provincie Overijssel,

Henk Moes

Directeur Kunst & Cultuur Overijssel

Bijlage: OE-DA flyer

Categorie: Evenementen, Uitgelicht | geen reactie