A81AAEBE-62DE-4F32-8CBD-B780F2C36B30[12]

 

Twente.com heeft een nieuwe themapagina voor ‘Creative Technology’ gelanceerd. Bij dit thema schrijven ze zelf de volgende aankondiging:

‘De creatieve technologie in Twente is booming! Tijd dus om er deze zomer op Twente.com veel aandacht aan te besteden. Twee maanden lang lees je hier verhalen van bedrijven, ondernemers en studenten en ontdek je alles over bijzondere projecten in de wereld van de Creatieve Technologie.

Categorie: Algemeen | geen reactie

Thema: Creativiteit als motor voor innovatie

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van economisch herstel, de eurocrisis, financiële noodpakketten om de Euro te redden en landelijke en regionale beleidsontwikkelingen met een andere positionering van het openbare bestuur. Welke invloed heeft dat gehad op de regionale economie? Wat zijn de opvallende trends die in Twente waarneembaar zijn? Hoe gaat Twente daarop reageren? Deze vragen zullen aan de orde komen tijdens de komende VIT bijeenkomst, waarbij de Twente index zal worden gepresenteerd.

Categorie: Uitgelicht | geen reactie


Gebruikt u creativiteit als productiefactor? Samenwerking tussen creatieven en ondernemers is niet vanzelfsprekend hoewel het voor beide partijen van grote meerwaarde kan zijn. Ondernemingen onderscheiden zich in de toekomst door creativiteit in te zetten als productiefactor voor het bedenken van nieuwe productmarktcombinaties en verdienmodellen. Creativiteit als productiefactor kan ook helpen bij het bedenken van nieuwe bedrijfsmodellen.

Waarom Cday
Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De Creatieve Industrie is daar een van. Tijdens Cday wil de creatieve industrie in Twente haar creatieve vermogen in de volle breedte tonen en ondernemers/opdrachtgevers laten ervaren wat creatief denken kan bijdragen aan succesvol ondernemen.


Doel van Cday is tweeledig.
1. Het realiseren van een laagdrempelig programma waardoor ondernemers bijgestaan worden bij creatieve uitbesteding en tegelijkertijd de strategische inzet van de creatieve industrie wordt bevorderd.
2. De Creatieve sector in Twente te verbinden met bedrijven om deze te helpen meer te innoveren, de concurrentiepositie te versterken en daardoor meer succesvol te zijn.


Het programma speciaal voor ondernemers
Het dagprogramma bestaat uit een aantal onderdelen waaronder presentaties, workshops, lezingen, paneldiscussie, challenges, etc en is de hele dag gratis te bezoeken.
Het middagprogramma start om 14.00 uur en is speciaal bedoeld voor u als ondernemer en de creatieve sector. Deze middag staat naast de Inleiding door Dr. G. (Gerda) Gemser, Professor product innovatie en management Universiteit Delft, presentatie van haar onderzoek ‘Effectiviteit en Design’ o.a. uit creatieve sessies waarbij ondernemers een serieus probleem voorleggen aan een aantal creatieven van diverse disciplines. De bezoeker mag aanschuiven en meedenken.


Cday Expo
Cday Expo is vanaf 10.00 tot 18.00 uur te bezoeken en toont de talenten, producten, ideeën en diensten van de creatieve industrie in Twente.


Initiatiefnemers
Cday is een initiatief van regiobranding Twente, stichting Fris, Industrial Design Centre en werkt deze dag samen met Syntens, Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en de provincie Overijssel.


Cday. Connect with creative industries in
Twente.

22 september 2011, Creatieve Fabriek Hengelo.

Contact: Jan Noltes t 06 533 592 79.cday@twente.comcday.twente.com


Programma

10.00 uur
Opening Cday

10.30 uur
Programma voor beleidsbepalers en de creatieve sector.
Aftrap door Michiel Janson (ministerie EL&I) over de topteams Creatieve Industrie. Vervolg door Dany Snokx, Project Director bij Humin en Professor Productdesign KHLim.
Na elke spreker forumdiscussie met vertegenwoordigers van de creatieve sector in Twente, Syntens, Provincie, Kennisinstellingen (UT, Saxion, ROC van Twente)), Dutch Creative Industries, etc. )

12.30 t/m 13.30 uur
Lunchbreak. Gelegenheid om Cday Expo te bezoeken.

13.30 uur
Ontvangst voor middagprogramma.

14.00 uur
Programma voor ondernemers en de creatieve sector.
Inleiding (onder voorbehoud) door Gerda Gemser, Professor product innovatie en management Universiteit Delft.

14.30 uur
Creatieve sessies. ondernemers leggen een serieus probleem voor aan een aantal creatieven van diverse disciplines waarbij publiek mag aanschuiven en meedenken.

15.30 uur
Wat hebben de sessies opgeleverd?

17.30 uur
Tijdens Cday maken 40 Twentse creatieven een magazine. Het eerste gedrukte exemplaar wordt aan het einde van de dag aangeboden. Live te volgen.

Aanmelden via cday@twente.com

Categorie: Evenementen | geen reactie
Geplaatst op 21-06-2011 door

Versie 1.1

Positionering Stichting Fris 2011

 

Doel: een krachtige creatieve nieuwe media-industrie in Oost Nederland.

Hoe: Stichting Fris verbindt creatieve nieuwe mediabedrijven, overheid en onderwijs waardoor ondernemers, medewerkers, studenten en ambtenaren vanuit eigen kracht en trots samenwerken aan de versteviging van de creatieve nieuwe media industrie in Oost Nederland.

Wat:
1. Samenwerking creatieve mediabedrijven stimuleren

2. Talent behouden
3. Creatieve media industrie in en rond Twente op de nationale- en internationale kaart

Uitwerking

 

1) Samenwerking creatieve media bedrijven stimuleren

– Jonge en gevestigde bedrijven een platform bieden om hun kennis, kunde en behoeften te tonen via bijeenkomsten (min 4x per jaar), website, magazine (min 4x per jaar) en andere relevante media.

– Trots en respect voor elkaars werk: de jaarlijkse Fris….. prijs invoeren en die uitreiken aan het begin van het jaar.

 

2) Talent behouden

– Stimuleren dat creatieve mediabedrijven meer samenwerken met onderwijsinstellingen waardoor studerend en afgestudeerd talent in de regio zich beter ontwikkeld en ontwikkelde kennis beter wordt verspreid.

– Ondersteunen van onderzoekstrajecten.

 

3) Creatieve media industrie in en rond Twente op de nationale- en internationale kaart

Overheid en Onderwijs beleid laten ontwikkelen dat het belang van de creatieve nieuwe media industrie in Oost Nederland laat zien in bestuurlijk Nederland

– Prominente / vooraanstaande / invloedrijke inwoners van Europa kennis laten maken met de initiatieven waar we mee bezig zijn en daar positieve pers voor krijgen (regionaal en nationaal)

Categorie: Algemeen, Uitgelicht | geen reactieROC Stars logo

De creatieve opleidingen van ROC van Twente hebben sinds kort hun krachten gebundeld in het productiehuis ROC-Stars. Daar werken jonge enthousiaste creatievelingen aan verschillende studieprojecten in opdracht van het bedrijfsleven.

Categorie: Algemeen, Projecten | 1 reactie