Stichting FRIS is er
voor de creatieve
industrie in Twente.
We doen dit door de creatieve industrie te verbinden, zichtbaarder te maken en kansen te creëren gericht op ondernemerschap, talentontwikkeling en werkklimaat. We richten ons op de sectoren creatieve technologie, media en design.
Meer over Stichting FRIS