10.10.2019 - 10.10.2019
GrowGreen

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, vindt de aftrap van GROW Green plaats. Zie https://www.twente.com/GROWGreen

GROW Green is een zoektocht naar bedrijven die een duurzame oplossing aandragen gericht op de circulaire economie. Het programma van GROW Green biedt Twentse ondernemers een versneller om hun ideeën tot uitvoer te kunnen brengen en exposure te geven.

Lancering GROW Green
Op 10 oktober wordt het programma gelanceerd. Aanmelden en informatie via deze link http://www.gbctwente.nl/aanmeldpagina-dag-van-de-duurzaamheid/